Веднъж


Веднъж… Когато бях почти на дъното, и нямаше с кого да разговарям, Седях си сам във стаята, във тъмното – … Още

Везни


Тази вечер ще си легнеш рано,
но до късно няма да заспиш.

В градината…


🍀 В градината се стъмни изведнъж, полъхна вятър в цъфналите клони. Миришеше на люляк и на дъжд, на вечер и … Още