Танго със спомена


Танцува вятърът със куп листа. Танцува залезът със есента. Танцува изгревът с една земя. Танцувам аз със тях, ала сама… … Още

Есен


Опърпано-клонесто-жълта сиромахкиня с палто, от друг подарено, нахълтва при мен през стъклото. А то прилича на рамка картинна, в която … Още