Везни


Тази вечер ще си легнеш рано,
но до късно няма да заспиш.

В градината…


🍀 В градината се стъмни изведнъж, полъхна вятър в цъфналите клони. Миришеше на люляк и на дъжд, на вечер и…

Огънят


Не, не искай ти от мен само тиха топлота. Любовта на този свят е една. Тя е огънят червен пламнал…

Тя идва


Тя ще дойде отново при нас, тази нощ, във дванайстия час. Ще прогони студената зима с аромата си благ на…