Вяра, Надежда, Любов


Всеки от нас носи през дните своята съдба. Всеки от нас крие дълбоко някаква тъга. Мъчи се да събере счупени…

Танго със спомена


Танцува вятърът със куп листа. Танцува залезът със есента. Танцува изгревът с една земя. Танцувам аз със тях, ала сама……

Веднъж


Веднъж… Когато бях почти на дъното, и нямаше с кого да разговарям, Седях си сам във стаята, във тъмното –…